SEÇ Politikası

1976’dan bu yana gelen tecrübe ve birikimimizle A-B Makina ve Çelik Konstrüksiyon Ltd. Şti. olarak çelik olarak müşteri istek ve beklentilerini karşılayarak alüminyum ve paslanmaz imalatı sektöründe % 100 Müşteri memnuniyetini sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimum seviyede tutmak ve "Doğaya Saygı" ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek öncelikli hedefimizdir.

Çevre ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, kuruluşumuzda öncelikli olarak dikkate aldığımız konulardır. Orada çalışmaktan mutlu olacağımız temiz ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı önemsiyoruz. Bunun için tehlike, risk ve fırsatlarımızı, çevresel etkilerimizi tanımlamak, iş kazası ve sağlık bozulmalarını önlemek için tüm süreçlerimizde etkin bir şekilde yürüterek güncellemekteyiz. Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca kullanımını, sonrasında geri kazanımını ve /veya bertarafını böylece sürdürülebilir bir çevreyi dikkate almaktayız.

SEÇ POLİTİKAMIZ
  • Müşteri odaklı yönetim anlayışıyla müşterilerimizin talep ve önerilerini değerlendirerek en yüksek düzeyde karşılamak,
  • En az maliyetle en iyi kalitede hizmet vererek zamanında teslimat yapmak,
  • Teknolojiyi takip ederek ihtiyaca göre uygulamak, çevresel kirlenmeyi önlemek, atıkları kaynağında azaltmak, mümkün olduğu kadar geri kazanmak, geri kazanılmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmek ve ettirmek,
  • SEÇ politikamızı müşterilerimize ve tedarikçilerimize, tüm ilgili taraflara duyurarak çevre ve İSG bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak,
  • Dürüstlük, çalışkanlık, çevreye ve zamana saygılı olmak,
  • Deneyimli eleman çalıştırmak ve çalışanlara eğitim vererek katkılarını artırmak,
  • İş yeri ortamında çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeleri yerinde inceleyerek proaktif yaklaşımla gerekli risk değerlendirmeleri yaparak, tehlikeli durumların tanımlandığı, ortadan kaldırıldığı, İSG risklerinin azaltıldığı, personelimize duyurulduğu güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kazaların, meslek hastalıklarının ve zararın oluşmasını engellemeyi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre ile ilgili yasal, uygulanabilir ve diğer şartları yerine getirmek,
  • Çevre, İSG ve Kalite Yönetim Sisteminin uygulamak, denetlemek, sürekli iyileştirilmek, sürdürmek ve gözden geçirmektir.
A-B Makina ve Çelik Konstrüksiyon Ltd.Şti. - 2015